P.P.H.U. „STRUTEX”

                      

                                                ul. Chudzickiego  9

                                                62-030 Luboń

 

                                                tel. 61 8130 503

                                                e-mail: sekretariat@strutex.pl

 

 

                                                Płyty laminowane, pilśniowe, wiórowe